Tượng Đức chúa Giê-su

Tượng đức chúa giêsu là tác phẩm mỹ nghệ điêu khắc theo tạo hình chúa giêsu trong thánh kinh. Đức chúa còn được gọi là chúa giêsu kitô, jesus christ hay gia-to cơ-đốc, người là đấng sáng lập ra kitô giáo. Giêsu là người Do Thái có tên là Yehoshua ( – có nghĩa là “Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ” trong tiếng Hebrew),..

Tượng đức chúa giêsu là tác phẩm mỹ nghệ điêu khắc theo tạo hình chúa giêsu trong thánh kinh. Đức chúa còn được gọi là chúa giêsu kitô, jesus christ hay gia-to cơ-đốc, người là đấng sáng lập ra kitô giáo. Giêsu là người Do Thái có tên là Yehoshua ( – có nghĩa là “Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ” trong tiếng Hebrew), thường được gọi vắn tắt là Yeshua ông là người được thiên chúa chọn để làm vị lãnh đạo cho sự hiện thân của ngài trên trái đất, đồng thời cũng thay người ban phát sự nhân từ – thương cảm cho loài người.

Tượng Đức chúa Giê-su

 

Những điều chúng ta biết được về người là được ghi chép thông qua thánh kinh tân ước, và chi tiết hơn trong bốn cuốn sách phúc âm. Theo những ghi chép đó thì đấng giê su sinh khoảng năm 7 tới 2 TCN Bethlehem, Giuđêa, Đế quốc La Mã, và mất vào khoảng năm 30 CN tại Đồi Canvê, Giuđêa, Đế quốc La Mã. Với vai trò là hiện thân của thiên chúa trên nhân gian, nhưng những tên vua lúc bấy giờ lo sợ ảnh hưởng của ngài đến chính trị, nên chúng đã đóng đinh ngài lên cây thập tự giá, 3 ngày sau khi chết trên thánh giá thì đức giê su lại phục sinh, răn dạy những điều cuối cùng, rồi sau đó ngài về với đức chúa trời.

Tượng Đức chúa Giê-su

Nguồn: Internet