Tag Archives: tượng đá phật thích ca

[Ý nghĩa] Tên Phật Thích Ca Mâu Ni là gì ?

Chúng ta nói danh hiệu của Phật là tông chỉ giáo học của Ngài trong thế gian này. Ở nơi này, Ngài dạy điều gì? Danh hiệu chính là điều Ngài dạy. Quý vị nói Phật giáo dạy điều gì? Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca (Śākya) nghĩa là gì? Nghĩa là nhân từ, [danh ...

Tượng đá phật thích ca

Tượng đá phật thích ca với nhiều tư thế như đứng mô tả lại đức thích ca trong tạo dáng đang đứng, một bàn tay trong trạng thái bấm như lúc thiền định, tay còn lại năng bông sen, loài hoa tượng trưng cho nhà phật, tóc của đức phật được các nghệ nhân tỉ ...

Tượng Bổn sư thích ca

Tượng Bổn sư thích ca Tượng Bổn sư thích ca

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là danh hiệu thứ 1 của đức Phật, lúc còn sống trên trái đất ngài được gọi là Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên phiên âm từ tiếng Phạn Siddhārtha Gautama. Danh hiệu thích ca mầu ni là lúc ngài giác ngộ, trải qua sự cứu độ chúng sinh và ...