Tag Archives: Tượng đá phật thích ca Bổn sưu thích ca

[Ý nghĩa] Tên Phật Thích Ca Mâu Ni là gì ?

Chúng ta nói danh hiệu của Phật là tông chỉ giáo học của Ngài trong thế gian này. Ở nơi này, Ngài dạy điều gì? Danh hiệu chính là điều Ngài dạy. Quý vị nói Phật giáo dạy điều gì? Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca (Śākya) nghĩa là gì? Nghĩa là nhân từ, [danh ...

Tượng đá phật thích ca

Tượng đá phật thích ca với nhiều tư thế như đứng mô tả lại đức thích ca trong tạo dáng đang đứng, một bàn tay trong trạng thái bấm như lúc thiền định, tay còn lại năng bông sen, loài hoa tượng trưng cho nhà phật, tóc của đức phật được các nghệ nhân tỉ ...