Tag Archives: phật quan âm

Tượng Phật bà quan âm bằng đá

Tượng Phật bà quan âm bằng đá Tượng Phật bà quan âm bằng đá

Tượng phật bà quan âm bằng đá hoặc kim loại là mô hình hay được các gia đình sử dụng với mục đích phong thủy để cầu điều may mắn và sự bảo hộ của phật bà cho người thân. Trong tín ngưỡng tâm linh từ xưa nay thì phật bà quan âm là vị ...