Phong Thuỷ là thực hay là mê tín?

Phong Thuỷ là thực hay là mê tín?

Phong Thuỷ là thực hay là mê tín?

Phong Thuỷ chính thống là Thực và tất nhiên không phải là Mê Tín, cũng không phải là Tôn Giáo hay Tử Vi. Thực chất Phong Thuỷ là khoa học mà sử dụng La Bàn để xác định năng lượng tự nhiên của Đất Trời (còn gọi là Khí) và sự di chuyển của nó để làm hài hoà với cuộc sống con người cũng như mang lại sự thuận lợi và may mắn.

Phong Thuỷ có lịch sử hơn 6,000 năm và được đút kết lại từ những Cao Nhân và Vua Chúa ngày xưa. Kiến thức này trước kia chỉ dành cho Hoàng Tộc và những người Cao Quý thuộc đẳng cấp cao, địa vị cao của xã hội. Ngày nay, Phong Thuỷ đã được phổ biến ra toàn cầu, có mặt ở nhiều quốc gia, ngay cả ở Châu Âu và Mỹ nơi chỉ tin khoa học đã áp dụng.

Sự hiệu nghiệm của Phong Thuỷ đã được thực tế chứng minh qua nhiều sự kiện cũng như bài viết. Nhiều kênh truyền hình cũng đã phỏng vấn các bậc Thầy Phong Thuỷ và các nhà Kiến Trúc Sư đã áp dụng vào thiết kế Nhà Ở, Công Trình…

Do việc tiếp cận thông tin về Phong Thuỷ chính thống còn hạn hẹp tại Việt nam nên khiến cho một số đối tượng có cơ hội lừa bịp những người cả tin, thiếu hiểu biết dẫn đến ảnh hưởng đến Phong Thuỷ chính thống. Vì vậy, Phong thuỷ Vương Gia luôn mong muốn mang đến những kiến thức chính thống, chính xác, đúng đắn và có lợi ích cho người Việt chúng ta. Qua đó dân trí sẽ nâng cao và cuộc sống trở nên tốt hơn.

Nguồn: Sưu tầm